Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.kondela.si

 

1. Uvodna določila

Te splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti, ki zavezujejo družbo  KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín 027 44, Slovaška republika, matična številka: 36 409 154, davčna številka: 2020130035, identifikacijska številka za DDV: SK2020130035, ki je vpisana v register družb Okrožnega sodišča v Žilini kot družba z omejeno odgovornostjo pod vložno številko 13956 / L (v nadaljevanju: »družba« oziroma »prodajalec«), kot prodajalko blaga na lastni spletni trgovini - www.kondela.si in kupca, kadar ta na tej spletni trgovini opravi nakup. 
Kontaktni podatki družbe:

- Kontaktni podatki za spletne kupce:

email: [email protected]

Tel:+386 3 828 05 88

E-shop manager
Michaela Vranová
Tel: +421 43 5507 688, e-mail: [email protected]

E-commerce director
Ing. Mgr. Veronika Ferulíková
Tel: +421 43 5507 603, e-mail: [email protected]

- Podatki o bančnih računih:

IBAN: SK2302000000002758196958 BIC: SUBASKBX, VUB Bank
IBAN: SK1909000000000322161202 BIC: GIBASKBX Slovak Savings Bank

- Informacije o družbi:

KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín 027 44, Slovaška republika, matična številka: 36 409 154, davčna številka: 2020130035, identifikacijska številka za DDV: SK2020130035, ki je vpisana v register družb Okrožnega sodišča v Žilini kot družba z omejeno odgovornostjo pod vložno številko 13956 / L.

- Naslov za poslovno in drugo komunikacijo:

KONDELA s.r.o., spletna trgovina www.kondela.si, Závodná 459, 027 43 Nižná, Slovaška republika

Nadzorni organ:

- Slovenski nadzorni organ:

Tržni inšpektorat Republike Slovenije (TIRS), 
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, 
Tel.: 01 280 87 00 , E-mail:  [email protected]
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/trzni-inspektorat/

- Slovaški nadzorni organ:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj,
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1,
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
Tel.: +421-41-7632 130, Fax: +421-41-7632 139
https://www.soi.sk/en/SOI.soi
1.1 Te splošni pogoji poslovanja veljajo na dan sklenitve posamične kupoprodajne pogodbe in predstavljajo njen sestavni del. V primerih, kadar družba in kupec skleneta pisno kupoprodajno pogodbo, v kateri se dogovorita o pogojih, ki odstopajo od teh splošnih pogojev, imajo določila take kupoprodajne pogodbe prednost pred določili teh splošnih pogojev. Tako dogovorjeni pogoji ne smejo biti v nasprotju z drugimi zakonskimi predpisi (npr. skrajšanje roka za vračilo blaga, garancijske dobe itd.).

1.2. V teh splošnih pogojih »pomožna pogodba« predstavlja pogodbo, na podlagi katere kupec pridobi blago oziroma storitev, ki je povezana s predmetom kupoprodajne pogodbe, če je blago dobavljeno oziroma storitev opravljena s strani družbe oziroma njenega podizvajalca.

1.3. Nakupna cena blaga, prikazanega na kateri koli različici te spletne trgovine, vedno vključuje tudi davek na dodano vrednost (DDV) v znesku, kot ga določa veljavna pravna ureditev Slovaške republike in ne vključuje cene prevoza blaga oziroma drugih neobveznih storitev. Vse zaloge so veljavne do njihove odprodaje oziroma do izteka navedenega časa, v kolikor so časovno omejene in glede posameznega izdelka ni bilo določeno drugače. Če prodajalec zagotovi več popustov oziroma ugodnosti glede izbranih izdelkov, teh ni mogoče kombinirano uveljavljati (razen v kolikor je izrecno navedeno drugače), kupec pa se mora odločiti, kateri popust oziroma ugodnost bo uveljavljal pri naročilu.
1.4. Prodajalec si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni ceno blaga, ki je navedena na kateri koli različici te spletne trgovine na domeni www.kondela.si. Sprememba cene blaga ne velja za posamične kupoprodajne pogodbe, ki so bile sklenjene pred spremembo cene, pri čemer navedeno velja tudi v primerih, ko blago še ni bilo dostavljeno.
1.5. V primeru, da prodajalec ne izpolni svojih obveznosti, kakor so te določene v veljavni lokalni zakonodaji, na ravni Evropske unije oziroma v teh splošnih pogojih, lahko kupec zoper njega uveljavlja svoje pravice pred pristojnim sodiščem.
Registracija uporabniškega računa:
1.6. Na spletnem mestu je mogoče nakup opraviti kot anonimni obiskovalec oziroma registrirani uporabnik naše spletne trgovine. Obiskovalec lahko registrira nov uporabniški račun tako, da na zadevni podstrani klikne na gumb »Registriraj nov račun« vnese zahtevane podatke ter klikne na gumb »Registriraj se« in v potrditvenem elektronskem sporočilu klikne na povezavo za aktiviranje računa. Za veljavno registracijo morate prebrati in soglašati s temi splošnimi pogoji poslovanja, kar uporabnik potrdi s klikom na gumb »Registriraj nov račun«.  
1.7. Uporabnik družbi jamči, da so vsi podatki, ki jih posreduje v zvezi z registracijo svojega uporabniškega računa točni, resnični in pravilni, ter da spletne platforme ne bo uporabljal v nasprotju s temi Splošnimi pogoji. Družba ne odgovarja v zvezi z zlorabami osebnih podatkov, v kolikor so te izključna posledica napake oziroma varnostne pomanjkljivosti na strani uporabnika.
1.8. Če obiskovalec ob registraciji uporabniškega računa družbi posreduje netočne, neresnične in nepravilne podatke, ali če družba utemeljeno domneva, da so podatki netočni, neresnični ali nepravilni, ima družba pravico ukiniti vse registrirane uporabniške račune takega uporabnika. 
1.9. V kolikor bi registrirani uporabnik želel svoje podatke kasneje spremeniti, lahko to stori tako, da popravke sam vnese na zadevni podstrani uporabniškega računa. Glede navedenega lahko družbo kontaktira tudi preko elektronskega naslova [email protected].  
1.10. Vsak uporabnik je izključno odgovoren za vse aktivnosti na in v zvezi s svojim uporabniškim računom, in je svoje uporabniško ime in geslo pa je dolžan varovati pred neupravičeno uporabo. V primeru neupravičene uporabe uporabniškega računa in/ali gesla, oziroma ob sumu, da je nekdo z njegovim uporabniškim računom izvršil kaznivo dejanje, oziroma kako drugače povzročil škodo družbi ali tretji osebi, je registrirani uporabnik dolžan nemudoma obvestiti družbo o tem preko elektronskega naslova [email protected].
1.11. Pristojno sodišče lahko družbi naloži ustavitev ali preprečitev kršitve, ki bi jo na spletni platformi izvajal uporabnik, oziroma odstranitev nezakonitih vsebin ali onemogočanje dostopa do njih zaradi odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj, varstva zasebnosti, varovanja tajnih podatkov in poslovne tajnosti. Takšen predlog lahko sodišču v javnem interesu posredujejo tudi za nadzor pristojni upravni organi, skladno s področno zakonodajo, družba pa bo v vseh takih primerih in v kolikor to ne bo v neskladju z odredbo oziroma veljavnimi predpisi, o tem obvestila zadevnega uporabnika preko elektronske pošte.
1.12. Registrirani uporabniki so lahko tudi člani Programa zvestobe, v kolikor so ob registraciji uporabniškega računa prebrali in soglašali s Splošnimi pogoji Programa zvestobe, kar uporabnik potrdi z označitvijo ustreznega polja. 
1.13. Pogoji in pravila Programa zvestobe so urejena v Splošnimi pogoji Programa zvestobe.

2. Sklepanje kupoprodajne pogodbe na daljavo

2.1. Uporabnik nakup na spletni trgovini izvede tako da, z uporabo lastnega komunikacijskega sredstva izvrši spodaj opisane korake:
    • Navigacija do spletne trgovine preko brskalnika, ki ga odprete na lastni napravi;
    • V primeru, kadar točno veste, katero blago želite kupiti, priporočamo iskanje v zgornjem delu spletne strani, v polju za iskanje, kjer je prikazan simbol povečevalnega stekla. Dovolj je tudi, da v iskalno vrstico vnesete ime izdelka in kliknete na simbol povečevalnega stekla. Iskalna vrstica vam že med pisanjem imena izdelka sama ponuja produkte, ki bi lahko bili povezani z vnešenim tekstom. V primeru, da še nimate izbranega blaga in se zanj želite šele odločiti, pojdite s kurzorjem na zavihek “Pohištvo” (v zgornjem delu spletne strani) in si izberite kategorijo, v kateri bi se lahko nahajal iskani izdelek. 
    • Nato si s klikom na sliko ali ime izberite produkt, za katerega se zanimate.ogled  posameznega izdelka s klikom na simbolično sliko izdelka ter izbor količine za nakup s klikom na zadevni paket;
    •  Če ste si izdelek že izbrali in želite opraviti nakup, pritisnite na gumb “Dodati v košarico”. Blago se s tem avtomatsko doda v košarico. Njeno vsebino vidite v desni zgornji strani spletne strani. Če želite prikazati vsebino košarice, lahko kliknete na ikono košarice.
    • Pod imenom izdelka, ki ste se ga odločili kupiti lahko vidite ali je na zalogi ter v primeru, da ni na zalogi vidite predviden datum dostave v naša skladišča. V primeru, da izpolnjujete pogoje za brezplačno dostavo, se ta informacija prikaže v košarici. V nasprotnem primeru plačate dostavo glede na aktualni cenik.
    • Pred zaključkom nakupa se na podstrani košarice vrši pregled izdelkov v košarici, njihovih količin, cen in popustov in morebitnih daril, ki mu pripadajo v kolikor izvrši nakup. Tukaj lahko prav tako spremenite količino produktov v okencu s številom kosov ali pa izdelek iz košarice popolnoma odstranite s pomočjo ikone križca. 
    • Okence “Mesto za kodo za popust” lahko uporabite le takrat, kadar imate na voljo veljavno kodo za popust. Za pridobitev popusta je potrebno v to polje vnesti specifično kodo in nato klikniti na gumb “Uporabi”. Če je vse vnešeno pravilno, se bo z celotne vsote nakupa avtomatsko odštela vrednost popusta.
    • Prav tako lahko v “Košarici” izberete možnost “Deli košarico z drugimi”. Ta funkcija vam omogoča, da z enim klikom delite seznam produktov, ki ste jih dodali v košarico. Z enim klikom lahko spisek izdelkov v košarici pošljete tistim, ki bi jih vaš nakup zanimal oziroma določeni vsebi, ki ji bo spisek morda služil kot navdih. 
    • Če ni potrebno več ničesar spreminjati in želite nadaljevati, kliknite na gumb “Nadaljuj z nakupom”. Če se želite vrniti do spletne trgovine, kliknite na gumb “Nazaj na Kondela.si”. Pri vsakem koraku naročanja imate možnost vračanja nazaj.
    •  Za nadaljevanje in izvršitev nakupa se lahko prijavite v že ustvarjeni račun kot “Registrirani uporabnik” ali pa izberete možnost “Nov uporabnik” in opravite novo registracijo oziroma opravite “Enkraten nakup”. Pri enkratnih nakupih se ni potrebno prijavljati v uporabniški račun, vendar je potrebno podati e-mail naslov in osebne podatke. Podatkov pri enkratnih nakupih ne shranjujemo in jih boste morali zato pri naslednjem nakupu zopet vnesti. Pri enkratnem nakupovanju ni mogoče uporabljati ugodnosti iz programa zvestobe.
    • V naslednjem koraku vnesete svoje osebne podatke (pri registriranih uporabnikih bodo podatki avtomatsko vneseni glede na informacije, ki so bile pridobljene v postopku registracije). Če nakupujete kot fizična oseba, vnesete ime, priimek, e-mail, naslov in telefonsko številko. Če nakupujete kot pravna oseba, vnesete matično številko, ime družbe, davčno številko, e-mail, naslov, telefonsko številko.

Uporabni nasveti pri izpolnjevanju osebnih podatkov:

         naslov za dostavo mora biti vedno na območju Republike Slovenije,

         nepopolni podatki ne omogočajo nadaljevanja postopka nakupa,

         če je naslov dostave drugačen od naslova za izstavitev računa, ga vnesite

         “Dodatno sporočilo” – izpolnite, če nam želite nekaj sporočiti

Če ste imetnik katere izmed kod za popust, imate možnost da kodo za popust vnesete v ustrezno polje (nekatere veljajo le pri registraciji novega uporabnika, kjer tako avtomatsko dobite popust na blago v višini 3%) (več informacij o uveljavljanju popustov najdete na strani Program popustov, ki jo najdete na spodnji strani spletne trgovine).
    • Po vnosu osebnih podatkov si lahko izberete način dostave. Pri “Dostavi s kurirjem” si lahko izberete tudi datum dostave, ki vam ustreza (tako da izberite “Drugi termin dostave”, pri čemer to velja le za naročila blaga, ki je na zalogi). Informacije o terminu dostave so vedno poslane na vneseni elektronski naslov. 
    • Prav tako lahko izbirajte med možnostjo “Dostavi kot komplet” (kjer se bo dostava vršila le takrat, kadar je mogoče naenkrat dostaviti celotno naročilo, kar torej pomeni, da bomo z dostavo počakali na blago, ki ga ni na zalogi) ali “Dostavi po delih” (kjer se bo dostava vršila po delih, začenjši s tistim blagom, ki je trenutno na zalogi, dokler niso bili dostavljeni vsi deli naročila).
    • Po izbiri dostave vam bo ponujena možnost izbire plačila. Med ponujenimi možnostmi plačila izberite tisto, ki vam najbolj ustreza. 
    • V naslednjem koraku lahko pregledate izbrane produkte in vnesene podatke. Če vneseno ne potrebuje popravka morate izraziti vaše strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja tako, da kliknete na gumb “Potrjujem naročilo z obveznostjo plačila”. V tem koraku lahko tudi izrazite vaše strinjanje s prejemanjem oglaševalskih sporočil na vašem e-mail naslovu in se vključite v program zvestobe (pri registraciji novega uporabnika).
    • s klikom na gumb »Oddaj naročilo« je predlog za sklenitev kupoprodajne pogodbe glede izbranih izdelkov s strani kupca posredovan prodajalcu z oddajo spletnega naročila, katerega namen je prenos lastninske pravice na izbranih izdelkih s prodajalca na kupca (v nadaljevanju: »naročilo«).
2.2. Po oddaji naročila bo kupec na svojem elektronskem naslovu prejel obvestilo o prejemu naročila v elektronskem sistemu prodajalca (v nadaljevanju: »potrditev naročila«). V kolikor bo to potrebno, bo kupec vse ostale informacije v zvezi z naročilom prav tako prejemal na svojem elektronskem naslovu.
2.3. Potrditev naročila potrjuje le to, da je bilo naročilo prejeto s strani prodajalca, pri čemer ne gre za potrditev dejstva, da je bila kupoprodajna pogodba sklenjena.
2.4. Prodajalec bo nato na elektronski naslov kupca poslal podatke o tem, ali je bilo naročilo kupca sprejeto, torej ali je bila kupoprodajna pogodba sklenjena (v nadaljevanju: »sprejem naročila«). V sprejemu naročila bodo prav tako navedeni podatki o imenih in specifikacijah blaga, ki je predmet kupoprodajne pogodbe, podatki o ceni blaga in / ali drugih naročenih storitvah, podatki o predvidenem roku dobave blaga, naslov za dostavo blaga ter pogoji, cena in izbrani način dostave blaga, podatki o prodajalcu (ime, sedež, matična številka, davčna številka, ipd.) oziroma druge zahtevane informacije.
2.5.     Kupoprodajna pogodba za nakup blaga na daljavo je sklenjena v trenutku, ko prodajalec na elektronski naslov kupca pošlje sporočilo o sprejemu naročila.
2.6.     Pregled obveznih informacij, ki jih družba nudi kupcu pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe na daljavo: 
a)     kot ponudnica storitve informacijske družbe:
• družba zagotavlja lahek, neposreden in enostaven dostop do podatkov o svojem podjetju in sedežu, o veljavnem elektronskem naslovu za hitro in učinkovito komuniciranje, ter svojo matično oziroma davčno številko, podatek o vpisu v register z navedbo registra in številke vpisa in dejstvo, da je družba zavezana k plačilu davka na dodano vrednost, na dnu spletne trgovine oziroma na začetku teh splošnih pogojev. Družba na dan začetka veljavnosti teh splošnih pogojev ne potrebuje posebnih dovoljenj za opravljanje svoje dejavnosti in ne izvaja reguliranega poklica ter ni članica tovrstnih zbornic,
b) obvezne informacije, ki jih družba zagotavlja potrošnikom pred nakupom izdelkov na daljavo:
• glavnih značilnosti blaga ali storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in blagu ali storitvam (vključno z morebitnimi poprodajnimi storitvami): so vselej pisno in grafično prikazane ob opisu vsakega zadevnega izdelka, ki si ga uporabnik ogleduje z navigacijo po spletni trgovini, pri čemer velja, da so vse slike izdelkov simbolične,
• podatkov o firmi, sedežu družbe in telefonska številko družbe, kadar je ta na voljo: so navedene na začetku teh Splošnih pogojev oziroma na dnu spletne trgovine,
• podatkov o končni ceni blaga ali storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga ali storitve ni mogoče izračunati vnaprej: so navedene ob posameznem opisu zadevnega izdelka ter na podstrani košarice, do katere uporabnik dostopa s klikom na gumb »Dodaj v košarico«, pri čemer je način izračuna cene oziroma veljavnost teh podatkov natančneje opredeljena v poglavju »Cene izdelkov« teh splošnih pogojev,
• morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo, če jih ni mogoče vnaprej izračunati: so navedene na podstrani košarice, do katere uporabnik dostopa s klikom na gumb »Dodaj v košarico«, pri čemer so te informacije natančneje opredeljena v poglavju »Dostava in pogoji plačila« teh splošnih pogojev,
• plačilnih pogojev ter pogojih dostave in izvedbe storitve, roku dostave blaga ali izvedbe storitve: so navedene na podstrani košarice, do katere uporabnik dostopa s klikom na gumb »Dodaj v košarico« oziroma v poglavjih »Dostava in pogoji plačila« teh splošnih pogojev,
• pritožbenega postopka pri družbi: so navedene v poglavju »Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb« teh splošnih pogojev,
• seznanitve z odgovornostjo za stvarne napak: so navedene v poglavju »Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb« teh splošnih pogojev,
• možnosti in pogojev poprodajnih storitev in prostovoljne garancije / trajanje pogodbe, kadar je to primerno, in pogoje za odstop od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas, ali pogodbe s samodejnim podaljševanjem / funkcionalnosti, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito digitalne vsebine / združljivosti digitalne vsebine s strojno in programsko opremo, s katero je družba seznanjena oziroma bi morala biti seznanjena: niso posebej zagotovljene potrošniku, saj niso relevantne glede na izdelke oziroma dejavnost spletne trgovine,

c) druge informacije, ki jih družba zagotavlja potrošnikom pred izvedbo nakupa glede:

• naslova, na katerem družba dejansko opravlja dejavnost, telefonske številke, številke telefaksa in naslova elektronske pošte družbe, kadar so na voljo, po potrebi pa tudi firme in sedeža družbe, v imenu katere deluje in na katerega lahko potrošnik naslovi svojo pritožbo: so navedene na dnu spletne trgovine oziroma na začetku teh splošnih pogojev,
• pogojev, rokov in postopkov za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43.č in b43.d členom Zakona o varstvu potrošnikov, skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka b43.d člena istega zakona: so navedene v poglavju »Odstop od pogodbe« teh splošnih pogojev,
• navedbe, da potrošnik krije stroške vračila blaga, v primeru odstopa od pogodbe, če je potrebno: so navedene v poglavju »Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe« teh splošnih pogojev,
• stroškov vračila blaga, če ga pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti: so navedene v poglavju »Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe« teh splošnih pogojev,
• stroškov, ki jih mora potrošnik plačati podjetju v skladu s prvim odstavkom a43.e člena Zakona o varstvu potrošnikov, če odstopi od pogodbe po tem, ko je vložil zahtevo v skladu s sedmim odstavkom 43.c ali tretjim odstavkom a43.č člena tega zakona: so navedene v poglavju »Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe« teh splošnih pogojev,
• neobstoja pravice do odstopa od pogodbe, če potrošnik v skladu s petim odstavkom 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov nima pravice do odstopa, ali po potrebi o okoliščinah, v katerih potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe: so navedene v poglavju »Odstop od pogodbe« teh splošnih pogojev,
• možnosti izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihovi dostopnosti: so navedene v poglavju »Izvensodno reševanje potrošniških sporov« teh splošnih pogojev,
• naslova sedeža podjetja, če se razlikuje od naslova iz prejšnje točke, in po potrebi glede naslova družbe, v imenu katere deluje in na katero lahko potrošnik naslovi pritožbo / stroškov, ki so povezani z uporabo komunikacijskega sredstva, če se razlikujejo od osnovne tarife / obstoja kodeksov ravnanja in dostopnosti do morebitnih kodeksov ravnanja / minimalnega trajanja obveznosti potrošnika na podlagi pogodbe / obstoja pologov ali drugih finančnih garancij in pogojih v zvezi z njimi, ki jih mora plačati ali zagotoviti potrošnik na zahtevo podjetja: niso posebej zagotovljene uporabniku, saj niso relevantne glede na izdelke oziroma dejavnost spletne trgovine.

3. Pravice in obveznosti prodajalca

3.1. Prodajalec se zaveže, da bo po tem, ko bo na kupčev naslov poslana potrditev o sprejemu:
a) kupcu po prejemu plačila dostavil kupljeno blago v dogovorjeni količini in roku, pri čemer blago ne bo odstopalo od dogovorjene kakovosti,
b) dobavljeno blago ustrezalo vsem veljavnim predpisom, 
c) takoj po sklenitvi kupoprodajne pogodbe (npr. po elektronski pošti) oziroma najpozneje skupaj z dostavo blaga kupcu na trajnem nosilcu podatkov zagotovil tiste splošne pogoje, ki so veljali ob njegovem nakupu, in predstavljajo veljavno kupoprodajno pogodbo med kupcem in družbo glede kupljenih izdelkov ter vsebujejo vse podatke iz točke 2.6. in povezavo do obrazca za odstop od pogodbe,
d) kupcu najkasneje skupaj z blagom izroči (v pisni ali elektronski obliki) vse dokumente, potrebne za prevzem in uporabo blaga, ter druge dokumente, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja (navodila v slovenskem jeziku, garancijski list, dobavnico, ipd.).
3.2. Prodajalec ima pravico do pravočasnega prejema kupčeve kupnine za dobavljeno blago.
3.3. Če prodajalec zaradi odprodaje zalog ali nerazpoložljivosti blaga ne more dobaviti blaga kupcu v roku oziroma po ceni, ki je bila navedena na spletni trgovini oziroma določena v skladu s temi splošnimi pogoji, bo prodajalec kupcu ponudil nadomestno izpolnitev oziroma preklical kupčevo naročilo pred sklenitvijo pogodbe, o čemer bo kupec obveščen preko elektronske pošte. V takih primerih lahko kupec odstopi od naročila tako, da o tem preko elektronske pošte obvesti prodajalca, prodajalec pa bo morebitno že plačano kupnino ali njen del nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila vrnil kupcu, razen če se stranki ne bosta dogovorili drugače.

3.4 Potrudili smo se, da so barve izdelkov v fotografijah, ki so objavljene na našem spletnem mestu prikazane čim natančneje, vendar se le te lahko razlikujejo od barv dejanskih izdelkov zaradi nastavitev vašega zaslona, pri čemer lahko to vpliva tudi na prikaz kontrasta, svetlosti, saturacije in druge vizualnih značilnosti blaga. Prav tako obstajajo tudi drugi dejavniki (npr. stopnja sijaja, vpadna svetloba in barve v neposrednem okolju), ki lahko prav tako vplivajo na bravo oziroma izgled blaga.

4. Pravice in obveznosti kupca

4.1. S klikom na gumb »Oddaj naročilo« se kupec zaveže plačati prodajalcu kupnino za nakup blaga glede na ceno, ki je veljala v trenutku nakupa.
4.2. Kupec je dolžan:
a) prevzeti naročeno in dostavljeno blago,
b) plačati prodajalcu dogovorjeno kupnino v dogovorjenem roku, vključno s stroški dostave,
c) s svojim podpisom oziroma s podpisom pooblaščene osebe potrditi prejem blaga na dobavnici.
4.3. Kupec je upravičen do prevzema kupljenega blaga na dogovorjenem kraju in času, pri čemer blago ne sme odstopati od dogovorjene kakovosti in količine. 

5. Dostava in pogoji plačila

5.1. Običajna razpoložljivost blaga s predvidenim rokom in ceno dostave izdelka je navedena na spletni trgovini in se lahko spreminja glede na vneseni naslov za dostavo.
Kljub trajnem prizadevanju družbe, da objavljene količine izdelkov na spletni trgovini predstavljajo njihovo realno zalogo in da predvideni roki dostave predstavljajo realne roke dostave, so navedeni podatki zgolj informativne narave. Ob prejemu naročila bo družba preko elektronskega sporočila oziroma SMS sporočila obvestila kupca o dejanskem roku za dostavo, v kolikor se bo ta v grobem razlikoval od navedenega.
Pri “Dostavi s kurirjem” si lahko izberete tudi datum dostave, ki vam ustreza (tako da izberite “Drugi termin dostave”, pri čemer to velja le za naročila blaga, ki je na zalogi). Pri naročilih nad 100 Eur je mogoče izbrati tudi dostavo v soboto (pri čemer to velja le za naročila blaga, ki je na zalogi). Informacije o terminu dostave so vedno poslane na vneseni elektronski naslov. 
5.2. V kolikor se prodajalec in kupec ne dogovorita drugače, je prodajalec izdelke dolžan kupcu dostaviti nemudoma oziroma najkasneje v 30 dneh od datuma sklenitve kupoprodajne pogodbe. V kolikor prodajalec ni izpolnil svoje obveznosti iz prejšnjega stavka, ga lahko kupec pozove, da dostavo opravi v dodatnem razumnem roku, ki mu ga sam določi. Če prodajalec izdelka ne dostavi niti v tem dodatnem razumnem roku, lahko kupec odstopi od pogodbe. 
5.3. Prodajalec ima pravico, da kupcu dostavi blago tudi pred navedenim rokom za dostavo, o čemer se dogovori s kupcem.
5.4. Družba izdelke dostavlja s pomočjo pooblaščenih dostavljalskih služb. Pooblaščena dostavljalska služba blago dostavi na naslov, ki ga je kupec vpisal kot kraj dostave ob oddaji svojega naročila (t.j. pred hišo / stanovanjsko zgradbo, v kolikor je do nje mogoče dostopati po asfaltirani cesti in parkiranje ni prepovedano za dostavljalska vozila). Kupec je dolžan blago prevzeti na dogovorjenem kraju dostave in ob dogovorjenem času dostave, pri čemer se lahko v zvezi s tem naknadno uskladi tudi s pooblaščeno dostavljalsko službo, ki ga pred dostavo kontaktira. 
5.5. V imenu kupca lahko blago prevzame tudi ustrezno pooblaščena fizična oziroma pravna oseba, ki jo v ta namen imenuje kupec, pri čemer se prevzem s strani take osebe zabeleži na dobavnici s podpisom pooblaščenega prevzemnika.
5.6. V primeru, kadar družba oziroma njena pooblaščena dostavljalska služba kljub poizkusom (kadar npr. ob dogovorjenem času in na dogovorjenem kraju ni doma, kadar je kupec vnesel napačen naslov in se ne odziva na poziv za popravek, kadar gre za nedostopnost hiše / stanovanjskega objekta, ipd.) blaga ne uspe dostaviti kupcu, lahko družba od pogodbe odstopi in kupcu vrne vsa prejeta plačila v 14 dneh od odstopa. 
5.7. Kupec ob prevzemu podpiše dobavnico in potrdi, da je bil prevzem v celoti opravljen in da so bili izdelki dostavljeni brez vidne škode.
5.8. Ob prevzemu ima kupec pravico pregledati izdelke in embalažo za znake morebitne očitne škode ter napak. V primeru, da kupec zazna znake škode oziroma napak oziroma druge očitne pomanjkljivosti blaga in / ali nepopolnost pošiljke, bo zastopnik prodajalca kupcu omogočil, da ta svoje ugotovitve navede na dobavnici oziroma v celoti zavrne prevzem blaga, pri čemer navedeno v ničemer ne posega v kupčeve pravice (npr. do uveljavljanja stvarnih napak, do odstopa od pogodbe, ipd.) kot te izhajajo iz zakona, ki ureja varstvo potrošnikov oziroma teh splošnih pogojev. 
5.9. V kolikor prodajalec ni dostavil blaga v roku iz točke 5.2. teh splošnih pogojev je kupec upravičen do odstopa od kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa bo v takem primeru morebitno že plačano kupnino ali njen del nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu vrnil kupcu, razen če se stranki ne bosta dogovorili drugače.
5.10.  Plačilo kupljenega blaga je na spletni trgovini mogoče izvesti:

• Paypal,

• Plačilo ob dostavi

• Druge oblike plačila – kupnino je   potrebno  nakazati na bančni račun  družbe. Kot referenco je potrebno vnesiti ID številko naročila. Naročilo ne bo odposlano, dokler družba ne zabeleži plačila na njenem bančnem računu. Če družba plačila ne bo prejela v 3 dneh po izbiri te plačilne metode, bo naročilo avtomatsko preklicano.

    • plačilo s kartico (takojšnje plačilo, plačilo s kartico, plačilo z bančnim nakazilom), ki je odobrena in regulirana s strani Slovaške narodne banke - številka odobritve ODB-8835-5 / 2012.

6. Cene izdelkov

6.1. Vse navedene cene izdelkov veljajo v trenutku oddaje naročila in do sprejema novega cenika oziroma posamične posodobitve cen izdelkov na spletni trgovini. Ponudba izdelkov na spletni trgovini velja dokler so izdelki prodajnega programa na zalogi oziroma v ponudbi. Akcijske ponudbe cen so ustrezno označene (glej spodaj).
Kupec je dolžan plačati družbi kupnino za naročeno blago v roku po kupoprodajni pogodbi, najkasneje pa ob prevzemu blaga. 
V primeru, ko kupec ni plačal celotne kupnine in se stranki nista dogovorili za plačilo kupnine za blago v obrokih, ima prodajalec pravico zavrniti dostavo naročenega blaga kupcu.
6.2. Vse cene v spletni trgovini so prodajne cene izdelkov in so kot take navedene v evrih ter vsebujejo DDV.  
6.3. Cene v spletni trgovini so prodajne cene izdelkov, ki ne vsebujejo stroškov dostave, le ti se namreč prikažejo in upoštevajo, ko kupec izbere metodo dostave ob zaključku nakupa, pri čemer se ob izbiri posamezne metode pripadajoča cena dostave prišteje h končni ceni nakupa, kot je to natančneje opredeljeno v poglavju »Dostava in pogoji plačila« teh splošnih pogojev.

6.4. Stroški, povezani z vgradnjo in sestavljanjem izdelkov oziroma odstranjevanjem pohištva ali drugih izdelkov, niso vključeni v nakupno ceno in prodajalec teh storitev ne zagotavlja.
6.5. Akcijske cene, razprodaje in druge promocijske oznake: 
Promocijske kode, kode za popust in bone je mogoče koristiti tako, da kupec kodo vpiše v ustrezno polje pri zadevnem koraku nakupa, kot je to podrobneje opisano v poglavju »Sklepanje kupoprodajne pogodbe na daljavo«.
Popusti in druge ugodnosti, ki vplivajo na ceno izdelkov, kakor tudi popusti na izdelke, ki so posebej označeni, kot je to navedeno v poglavju »Posebne oznake izdelkov«, se med seboj ne seštevajo. 
Promocijske kode, kode za popust in boni se seštevajo s popustom posameznega izdelka, vendar je na vsak izdelek mogoče aplicirati le eno tako kodo ozirom bon.
Promocijskih kod, kod za popuste in bonov ni mogoče menjati za gotovino ali drugo obliko ugodnosti pri družbi.
6.6. Posebne oznake izdelkov:
 - Brezplačna poštnina: družba bo izbrani izdelek brezplačno dostavila kupcu. Tako oznako bo izdelek imel minimalno 14 dni in maksimalno 2 meseca oziroma do odprodaje zalog.
 - Akcijska cena: cena označenega izdelka je akcijsko znižana v navedenem procentu. Tako oznako bo izdelek imel minimalno 14 dni in maksimalno 2 meseca oziroma do odprodaje zalog.
- Novo: izdelek, ki pred umestitvijo med druge ponujene izdelke spletne trgovine, še ni bil na voljo za nakup. Tako oznako bo izdelek imel minimalno 14 dni in maksimalno 2 meseca oziroma do odprodaje zalog.

7. Pridobitev lastništva in prenos nevarnosti glede škode na izdelkih

7.1.  S prevzemom izdelkov na dogovorjenem mestu lastništvo nad izdelki preide na kupca. 
7.2. Tveganje za poškodbe na izdelkih preide na kupca v trenutku, ko kupec ali tretja oseba, ki jo kupec za to pooblastil, prevzame izdelke od prodajalca ali njegovega zastopnika, pooblaščenega za dostavo blaga.

8. Uveljavljanje stvarnih napak in pritožb

8.1. Izdelek ima stvarno napako, če nima:
    • lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo;
    • lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero ga kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana     oziroma bi mu morala biti znana;
    • lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
    • če je prodajalec kupcu izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom.
8.2. Stvarno napako na kupljenem izdelku lahko kupec uveljavlja pri nakupu kateregakoli izdelka spletne trgovine, če denimo izdelek ne deluje, če nima lastnosti, ki bi jih moral imeti, ali če kako drugače ni skladen s ponudbo, ki je bila v zvezi z njim objavljena na spletni trgovini. 
8.3. Ko kupec uveljavlja stvarno napako na izdelku lahko sam izbira med štirimi pravicami, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov, pri čemer lahko zahteva:
    • odpravo napake,
    • zamenjavo izdelka z novim brezhibnim izdelkom,
    • vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako,
    • vračilo plačanega zneska.
8.4. Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti družbo v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
8.5. Družba ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
8.6. Če je predmet pogodbe med družbo in kupcem rabljena stvar, družba ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena.
8.7. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.
8.8. Kupec lahko uveljavljanje stvarne napake v zvezi z izdelkom pri družbi tako, da ji:

- posebnega spletnega obrazca za pritožbo, ki je na voljo tukaj:
    https://www.tempo-kondela.sk/reklamacie/nova-reklamacia.php?lang=slo

- ali elektronskega naslova družbe: 
[email protected] 

pošlje sporočilo, v katerem navede katere izdelke je kupil od družbe in kdaj, ter kakšno stvarno napako je zaznal, pri čemer je priporočljivo, da v sporočilo umestiti tudi račun, ki mu ga je družba izdala v zvezi z nakupom zadevnega izdelka oziroma druga dokazila, ki dokazujejo, da je izdelek kupil pri družbi (npr. elektronsko sporočilo, ki vsebuje potrditev naročila). Priporočeno je, da se v sporočilo vključi tudi slikovno gradivo, videoposnetek, ali drugo gradivo, ki pojasnjuje očitano stvarno napako. Po potrebi vas bomo zaprosili za možnost, da izdelek s stvarno napako pregledamo (npr. bomo na lastne stroške organizirali pošiljanje oziroma prevzem izdelka v pregled).
8.9. Obvestilo o obstoju stvarne napake lahko kupec sporoči družbi tudi osebno, pri čemer mu bo družba v takem primeru izdala potrdilo o tem.
8.10. Ko družba prejme kupčevo sporočilo o uveljavljanju obstoja stvarne napake (reklamacijo) in v kolikor se družba z obstojem stvarne napake strinja, bo družba predlaganemu zahtevku kupca (odprava napake, menjava izdelka, vrnitev sorazmernega dela kupnine, vračilo plačanega zneska) ugodila najkasneje v osmih dneh po prejemu zahteve po uveljavitvi stvarne napake (reklamacije), pri čemer bo družba v morebitnih primerih, ko bi uveljavljeni zahtevek kupca terjal dlje časa za izvršitev (npr. dlje časa za izvedbo popravila), kupca znotraj opisanega osem dnevnega roka o tem opozorila, ter se z njim uskladila glede nadaljnjega postopanja.
8.11. Tudi če se z zatrjevanim obstojem stvarne napake družba ne bo strinjala, bo družba kupcu prav tako odgovorila v roku osmih dni. 
8.12. Če v navedenem roku kupec ne dobi odgovora družbe v zvezi s tem, lahko poda prijavo na Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Dunajska cesta 160 1000 Ljubljana, T: 01 280 87 00 , elektronski naslov: [email protected].
8.13. Družba ima vzpostavljen tudi sistem za obravnavanje drugih pritožb z zvezi z izdelki oziroma nakupom na spletni trgovini. Glede morebitne pritožbe se lahko uporabnik oziroma kupec obrne na družbo prek:

- elektronski naslov družbe: 
    • [email protected]

- ali fizični naslov družbe: 
    • KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín 027 44, Slovaška republika,

8.14. Družba bo v petih delovnih dneh potrdila, da je prejela pritožbo in v nadaljnjih osmih dneh obvestila uporabnika oziroma kupca o poteku postopka s pritožbo. Družba si bo prizadevala po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med družbo in uporabnikom oziroma kupcem izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
8.15. Za te splošne pogoje in za vse spore med družbo in uporabnikom oziroma kupcem velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo.
8.16. Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo veljavna določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

9. Varstvo osebnih podatkov

Te splošni pogoji ne urejajo varstva osebnih podatkov ter rabe piškotkov v zvezi s spletno trgovino, ter ne ponujajo informacij po 13. členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), pač pa je to področje opredeljeno v Splošnih informacijah o varstvu osebnih podatkov, ki so objavljene na povezavi: www.kondela.si/splosni-pogoji-poslovanja/pravilnik-o-zasebnosti/.

10. Odstop od pogodbe

10.1. Kdaj odstop od pogodbe ni mogoč:
Skladno s 43. č členom Zakona o varstvu potrošnikov, kupec med drugim nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah: 
    • za nakup izdelkov, ki so bili izdelani po natančnih navodilih kupca oz. potrošnika in prilagojeni njegovim osebnim potrebam,
    • kjer je potrošnik izrecno zahteval obisk družbe na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če družba pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe
Odstop prav tako ni mogoč pri drugih tipih izdelkov oziroma pogodb, ki so prav tako opredeljene v 43. č členu Zakona o varstvu potrošnikov.
10.2. Kdaj je odstop od pogodbe vseeno mogoč in kako ga izvesti:
Ne glede na nadpisano, je v vseh drugih primerih izdelkov, ki jih kupite preko spletne trgovine odstop od pogodbe vselej mogoč v skladu z določili teh Splošnih pogojev oziroma Zakona o varstvu potrošnikov.
Vsak kupec (navedeno velja izključno za fizične osebe), ki pridobi izdelek za namene izven svoje pridobitne dejavnosti, ima pravico, da v 14 dneh od prevzema izdelkov družbi sporoči, da odstopa od pogodbe (naročila), ne da bi mu bilo treba navesti razlog. 
Navedeni 14 dnevni rok začne teči z dnem, ko kupec pridobi pravico posesti nad blagom (npr. prevzame paket od dostavljalca, v njegovem imenu prevzame paket pooblaščena oseba, ipd.).
Svojo željo po odstopu od pogodbe lahko kupec v nadpisanem roku družbi sporoči tako, da pošlje izpolnjeni obrazec, ki ga predvideva Zakon o varstvu potrošnikov in je kupcu dostopen na tej povezavi https://www.tempo-kondela.sk/reklamacie/nova-reklamacia.php?lang=slo, oziroma tako, da pošlje nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe in za katero naročilo oziroma izdelke gre, na:

- elektronski naslov družbe: 
    • [email protected]

- ali fizični naslov družbe: 
    • KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín 027 44, Slovaška republika.

10.3. Šteje se, da je bilo obvestilo o odstopu oddano pravočasno, v kolikor ga je kupec poslal družbi v 14 dnevnem roku iz prvega oziroma drugega odstavka tega poglavja. Skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov je dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe na kupcu.
10.4. Vrnitev prejetih izdelkov družbi v zgoraj navedenem roku za odstop se prav tako šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe (posebno sporočilo oziroma obrazec v tem primeru nista potrebna, je pa potrebno v paketu vključiti pojasnilo, za katero naročilo gre in kam želite, da se vrnejo vsa prejeta plačila).
10.5. V primeru odstopa od pogodbe mora kupec vselej vrniti prejete izdelke. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je posledično strošek vračila izdelkov, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku službe za dostavo, ki jo izbere kupec. 
10.6. Vračilo izdelkov v primeru odstopa od pogodbe:
V primeru odstopa od pogodbe mora kupec vselej vrniti prejete izdelke. 
Izdelke je potrebno vrniti družbi najkasneje v roku 14 dni od dneva, ko je potrošnik družbi poslal sporočilo v zvezi z njegovim odstopom od pogodbe.
To kupec stori tako, da izdelke pošlje:
- ali fizični naslov družbe: 
    • KONDELA s.r.o., Vojtaššákova 893, Tvrdošín 027 44, Slovaška republika,
10.7. Edini strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je posledično strošek vračila izdelkov, ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku službe za dostavo, ki jo izbere kupec. 
10.8. V primeru nakupa zunaj poslovnih prostorov podjetja stroški vračila blaga, ki ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po pošti, bremenijo družbo.
10.9. Kupec mora izdelek vrniti družbi v nepoškodovanem stanju in v nespremenjeni količini, razen če je izdelek uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. 
10.10. Kupec izdelkov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Kupec sme opraviti ogled in preizkus izdelkov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja izdelka. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka.
10.11. Družba si pridržuje pravico, da glede vrnjenih izdelkov, ki so bili preizkušeni od kupca terja odškodnino v zvezi z zmanjšanjem vrednosti blaga, če je zmanjšana vrednost blaga posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave lastnosti in delovanja blaga.

10.12. Vračilo plačil kupcu v primeru odstopa od pogodbe:
V kolikor se družba strinja s tem, da je kupec upravičen do odstopa od pogodbe, bo vračilo opravljenih vplačil vključno s stroški dostave, razen dodatnih stroškov dostave v primerih, ko je kupec izbral obliko dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave (npr. hitre dostave), izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe iz poglavja »Odstop od pogodbe« teh Splošnih pogojev. 
V primerih, ko se družba ne bo strinjala s tem, da je kupčev odstop od pogodbe upravičen, bo o tem obvestila kupca v 5 dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe, kupec pa ima pravico, da sproži postopek s pritožbo, kot je to navedeno v poglavju »Uveljavljane stvarnih napak in pritožb« teh splošnih pogojev. 
Družba vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je ta uporabil pri nakupu na spletni trgovini (običajno s plačilom na transakcijski račun kupca), razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugačnega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih dodatnih stroškov.
Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bon, koda za popust ali promocijska koda, se ta promocijska sredstva upoštevajo tako, kot da je bil na naročenem izdelku veljaven popust v višini promocijskega sredstva, uporabljena promocijska sredstva pa se kupcu ne vrnejo. Kupcu se vselej vrne le dejansko vplačani znesek nakupa. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in se vrne uporabniku v obliki novega darilnega bona, vplačani znesek pa se nakaže oziroma drugače vrne kupcu.
Če se kupec odloči za odstop od pogodbe pri izdelkih, ki tvorijo komplet, lahko za celoten komplet zahteva zamenjavo za enak komplet ali vračilo kupnine. Kupec lahko zamenja izdelek iz kompleta, v primeru stvarne napake ali poškodbe izdelka, vendar zanj ne more zahtevati vračila kupnine (pač pa se vračilo vrši samo v kontekstu celotnega kompleta). V primeru uveljavljanja garancije izdelka iz kompleta velja garancijski rok proizvajalca.
V izjemnih primerih, lahko družba kupcu ponudi tudi odkup izdelka z ustrezno odškodnino, ki jo družba z zapisnikom določi ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi kupca po elektronski pošti. Kupec omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega izdelka enake ali višje vrednosti (dobropis) iz ponudbe izdelkov na spletni trgovini družbe.
Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov.

11. Končna določila

11.1. Garancije:
Družba bo kupcu ob nakupu izdelkov glede katerih je izdajanje garancije za brezhibno delovanje blaga obvezno, oziroma ob nakupu izdelkov, glede katerih proizvajalec nudi prostovoljno garancijo, poleg računa vselej izročila tudi garancijski list, ter navodila za sestavo in/ali uporabo izdelkov. Družba bo prav tako zagotavljala brezplačno odpravo napak na blagu v času garancijskega roka ter najkasneje v roku 45 dni, v kolikor izdelki ne bodo delovali brezhibno oziroma ne bodo imeli lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu. 
Pri uveljavljanju garancije veljajo garancijski pogoji navedeni na garancijskem listu, ki je priložen izdelku v garanciji. Garancijo lahko kupec uveljavlja z garancijskim listom, računom in drugimi dokumenti, ki so navedeni na garancijskem listu.
Med blago, glede katerega je proizvajalec dolžan nuditi garancijo za brezhibno delovanje praviloma ne sodijo akumulatorski baterijski vložki splošne rabe, žarnice, varovalke, elektronske komponente in drugo potrošno blago.
Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije urejajo določila veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov.
Garancijski list za pohištvo lahko najdete na tej povezavi. https://www.kondela.sk/buxus/docs/GARANCIJSKI_LIST.pdf
Pravice iz tega poglavja pripadajo tudi kupcem, ki niso potrošniki.
11.2. Izvensodno reševanje potrošniških sporov:
Skladno s predpisi družba ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga kupec lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov glede izdelkov, ki jih je kupil na spletni trgovini.
Družba nudi spletno trgovino na območju Republike Slovenije, torej znotraj Evropskega gospodarskega prostora, ter posledično na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na tej povezavi:
    • https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL
11.3. Družba mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu:
Vklopi razum, zahtevaj račun:

11.4. Družba in kupec se strinjata, da bosta medsebojno komunikacijo v največji možni meri izvajala preko elektronske pošte, pri čemer je družba dosegljiva na zgoraj navedenem naslovu.
11.5. Pred oddajo naročila bo kupec pozvan, da s potrditvijo polja potrdi, da je prebral te pogoje splošne poslovanja in da se z njimi v celoti strinja.
11.6. Začetek veljavnosti teh Splošnih pogojev:
Te splošni pogoji veljajo in se uporabljajo od 1. 11. 2021 dalje.


KONDELA s.r.o.