Program zvestobe KONDELA s.r.o.

Za nas ste več kot le stranka. Cenimo in spoštujemo vse, ki nakupujejo pri nas. V znak hvaležnosti vam predstavljamo Program zvestobe, v katerem lahko pridobite več ter z vsakim evrom, porabljenim pri nas, tudi zaslužite. Nakupovanje pohištva na spletni strani www.kondela.si se resnično izplača. Kot registrirana stranka lahko pri nas redno kupujete blago s 13-odstotnim popustom.

Kako deluje? Spoznajte Program zvestobe KONDELA s.r.o.

Splošni pogoji članstva v Programu zvestobe:

1. Organizator

1.1. Program zvestobe izvaja družba KONDELA s.r.o., s sedežem na naslovu Vojtaššákova 893, Tvrdošín 027 44, Republika Slovaška, matična številka: 36 409 154, ID za DDV: 2020130035, ID za DDV: SK2020130035, vpisana v poslovni register Okrožnega sodišča v Žilini, št. spisa 13956/L (v nadaljnjem besedilu: KONDELA s.r.o.).

1.2. Program zvestobe lahko izkoristite ob nakupu v spletni trgovini www.kondela.si, ki jo upravlja družba KONDELA s.r.o.

2. Ustanovitev in trajanje članstva

2.1. Član Programa zvestobe lahko postane vsaka fizična oseba, starejša od 18 let .

2.2. Članstvo v Programu zvestobe se pridobi z registracijo ob prvem nakupu na spletni strani www.kondela.si z izpolnitvijo registracijskega obrazca. V prijavnem obrazcu morate izpolniti vsa polja, označena z zvezdico*: e-pošta, ime, priimek, stalni naslov, država, telefonska številka v obliki (+386) xx xxx xxx.

2.3. Z registracijo se strinjate s pogoji poslovanja spletne trgovine www.kondela.si, ki so na voljo na spletnem mestu.

2.4. Članstvo v Programu zvestobe velja za čas vaše registracije.

2.5. Program zvestobe se uporablja izključno na ozemlju Republike Slovaške.

3. Popusti in pogoji za popuste

3.1. Pri nakupovanju v spletni trgovini www.kondela.si lahko pri naslednjem opravljenem nakupu dobite od 4% do 13% popusta na celotno naročilo.

3.2. Višina popusta je odvisna od skupnega zneska nakupov, ki ste jih opravili po prijavi v spletno trgovino s svojim geslom. Geslo vam je bilo dodeljeno ob registraciji.

3.3. Vrednost vsakega nakupa se prišteje zadnjemu skupnemu znesku. Končna vrednost določa, kolikšen popust lahko uveljavljate pri naslednjem nakupu. Popust je mogoče uveljaviti šele pri naslednjem nakupu.

4. Štirje razredi strank

4.1. Ko boste izpolnili pogoje, boste uvrščeni v enega od štirih razredov:

1. stopnja: BRONASTA STRANKA
2. stopnja: SREBRNA STRANKA
3. stopnja: ZLATA STRANKA
4. stopnja: VIP STRANKA

4.2. Obveznosti in ugodnosti prve stopnje – BRONASTA STRANKA:

Obveznosti članov:
Če želite biti obravnavani kot stranka 1. stopnje, morate ob prvem nakupu v naši spletni trgovini www.kondela.si izpolniti in oddati registracijski obrazec. Po potrditvi registracije boste prejeli edinstveno geslo, ki je bilo dodeljeno vašemu računu. Geslo bo poslano na e-poštni naslov, ki ste ga vnesli ob registraciji. Shranite geslo. Priporočamo, da ga uporabite pri vsakem naslednjem nakupu. Le tako se bo vaš popust povečal.

Ugodnosti članstva:
Bronasta stranka boste postali, ko bo vsota vaših nakupov v naši spletni trgovini dosegla vrednost 500 EUR. Pri vsakem naslednjem nakupu (po prijavi v spletno trgovino z geslom) boste prejeli 4-odstotni popust na skupno vrednost kupljenega blaga. Ostali boste bronasta stranka do skupnega zneska 2.000 evrov. Vrednosti naročil se izračunajo za vsako registracijo posebej.

4.3. Obveznosti in ugodnosti druge stopnje – SREBRNA STRANKA:

Obveznosti članov:
Če želite biti obravnavani kot srebrna stranka, morate opraviti nakup v naši spletni prodajalni www.kondela.si. Pri nakupu se v svoj račun prijavite z geslom, ki ste ga prejeli ob registraciji. Geslo je bilo poslano na e-poštni naslov, ki ste ga navedli ob registraciji. Shranite geslo. Priporočamo, da ga uporabite pri vsakem naslednjem nakupu. Le tako se bo vaš popust povečal.

Ugodnosti članstva:
Srebrna stranka boste postali, ko bo skupna vrednost vaših nakupov v naši spletni trgovini dosegla vrednost 2.001 EUR. Pri vsakem naslednjem nakupu (po prijavi v spletno trgovino s svojim geslom) boste prejeli 6 % popust na skupno vrednost kupljenega blaga. Ostali boste srebrna stranka do skupnega zneska 6.000 evrov. Vrednosti naročila se izračunajo za vsako registracijo posebej.

4.4. Obveznosti in ugodnosti tretje stopnje – ZLATA STRANKA:

Obveznosti članov:
Če želite biti obravnavani kot zlata stranka, morate opraviti nakup v naši spletni prodajalni www.kondela.si. Pri nakupu se v svoj račun prijavite z geslom, ki ste ga prejeli ob registraciji. Geslo je bilo poslano na e-poštni naslov, ki ste ga navedli ob registraciji. Shranite geslo. Priporočamo, da ga uporabite pri vsakem naslednjem nakupu. Le tako se bo vaš popust povečal.

Ugodnosti članstva:
Zlata stranka boste postali, ko bo skupna vsota vaših nakupov v naši spletni trgovini dosegla vrednost 6.001 evra. Pri vsakem naslednjem nakupu (po prijavi v spletno trgovino z geslom) boste prejeli 10-odstotni popust na celotno vrednost kupljenega blaga. Do skupnega zneska 10.000 evrov ostajate zlata stranka. Vrednosti naročil se izračunajo za vsako registracijo posebej.

4.5. Obveznosti in ugodnosti četrte stopnje - VIP STRANKA:

Obveznosti članov:
Če želite biti obravnavani kot VIP stranka, morate opraviti nakup v naši spletni prodajalni www.kondela.si. Pri nakupu se v svoj račun prijavite z geslom, ki ste ga prejeli ob registraciji. Geslo je bilo poslano na e-poštni naslov, ki ste ga navedli ob registraciji. Shranite geslo. Priporočamo, da ga uporabite pri vsakem naslednjem nakupu. Le tako se bo vaš popust povečal.

Ugodnosti članstva:
VIP stranka boste postali, ko bo skupna vrednost vaših nakupov v naši spletni trgovini dosegla 10.001 evro. Pri vsakem naslednjem nakupu (po prijavi v e-trgovino z geslom) boste prejeli 13-odstotni popust na skupno vrednost kupljenega blaga. VIP-stranka boste ostali za nedoločen čas. 13-odstotni popust se bo uporabil pri vsakem naslednjem nakupu.

5. Program zvestobe in drugi popusti

5.1. Popustov, pridobljenih v Programu zvestobe, ni mogoče kombinirati z drugimi popusti (npr. kodami popustov).

5.2. Popusti, pridobljeni v Programu zvestobe, veljajo tudi za znižano in promocijsko blago (npr. razprodajno blago).

6. Pravilnik o zasebnosti

6.1. Član Programa zvestobe potrjuje, da so vsi podatki, ki jih je navedel ob registraciji v spletni trgovini www.kondela.si, zlasti kontaktni podatki, resnični in točni.

6.2. Član Programa zvestobe potrjuje, da se je seznanil s pogoji članstva v Programu zvestobe in soglaša, da družba KONDELA s.r.o., s sedežem Vojtaššákova 893, Tvrdošín 027 44, Republika Slovaška, matična številka: 36 409 154, ID za DDV: 2020130035, ID za DDV: SK2020130035, vpisana v poslovni register Okrožnega sodišča v Žilini, pod št. sekcije: 2020130035, ID za DDV: SK2020130035, obdeluje njegove osebne podatke v obsegu: ime in priimek, naslov, mesto, poštna številka, telefon in e-pošta po zakonu č. 18/2018 Z.Z.o. o varstvu osebnih podatkov ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov, kakor je bil spremenjen.

6.3. To soglasje je dano za čas trajanja Vaše registracije in ga lahko kadarkoli pisno prekličete.

6.4.. Član Programa zvestobe ima pravico do:
- dostopa do svojih osebnih podatkov in pravico do popravka svojih osebnih podatkov pod pogoji, določenimi z zakonom;
- da se obrne na družbo KONDELA kot upravljavca osebnih podatkov ali na organ za varstvo podatkov in zahteva popravne ukrepe, če ugotovi, da so bile pri obdelavi osebnih podatkov kršene obveznosti upravljavca ali druge osebe, ki obdeluje podatke.

V takem primeru ima član Programa zvestobe pravico zahtevati, da naslednje osebe:

- zagotovijo razlago osebnih podatkov;
- opustijo takšno ravnanje, s katerim kršijo svoje obveznosti, odpravijo nastalo situacijo ali se na lastne stroške opravičijo ali zagotovijo drugo pomoč;
- popravijo ali dopolnijo osebne podatke tako, da so resnični in točni;
- blokirajo ali uničijo osebne podatke.

7. Prekinitev članstva

7.1. Članstvo v Programu zvestobe lahko prekinete:

- s pisno zahtevo za preklic članstva v Programu zvestobe
- oziroma, če vas iz Programa zvestobe izključi družba KONDELA s.r.o.

7.2. Podjetje KONDELA s.r.o. lahko izključi člana Programa zvestobe iz spodaj navedenih razlogov:

- če je član Programa zvestobe predložil napačne ali nepopolne podatke v zvezi z vzpostavitvijo članstva;
- če član Programa zvestobe na kakršenkoli način zlorabi članstvo ali pravice iz Programa zvestobe;
- če član Programa zvestobe na kakršenkoli način povzroči škodo družbi KONDELA ali samemu programu zvestobe, zlasti materialno ali nematerialno škodo dobremu imenu ali ugledu.

8. Končna določba

8.1. Podjetje KONDELA s.r.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli enostransko spremeni te pogoje za članstvo in splošne pogoje. Vendar mora vsako spremembo takoj objaviti na spletni strani www.kondela.si. Vse spremembe so veljavne in začnejo veljati na dan objave teh sprememb na zgoraj omenjenem spletnem mestu. Zahtevek za popust ni pravno izvedljiv.

8.2. Kontaktni podatki za komunikacijo s podjetjem KONDELA so naslednji:

KONDELA s. r. o.
Závodná 459
027 43 Nižná
Republika Slovaška
0850 123 234
[email protected]