V 14 dneh imate pravico odstopiti od nakupne pogodbe brez navedbe razloga. Rok za odstop od pogodbe poteče 14 dni od dneva, ko vi ali tretja oseba, ki ste jo določili, razen prevoznika, prevzame blago.
V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe vam bomo vrnili vsa plačila, ki ste jih opravili v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe vključno s stroški dostave blaga. To ne velja za dodatne stroške, če ste izbrali način dostave, ki ni najcenejši običajni način dostave, ki ga ponujamo, niti za stroške dodatnih storitev, če so bile te predmet pogodbe in če so bile v celoti opravljene.
Plačila vam bomo vrnili brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od te kupoprodajne pogodbe. Vrnili vam jih bomo na enak način, kot ste ga uporabili za plačilo, razen če ste se izrecno dogovorili za drugačen način plačila, brez dodatnih stroškov.
Plačilo za kupljeno blago vam bo povrnjeno šele po dostavi vrnjenega blaga nazaj na naš naslov ali po predložitvi dokazila o vračilu.
Blago nam pošljite nazaj v 14 dneh po uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe. Šteje se, da je bil rok upoštevan, če blago pošljete nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Odgovorni ste za neposredne stroške vračila blaga.
Opozarjamo Vas, da ste v primeru odstopa od prodajne pogodbe odgovorni za vsako zmanjševanje vrednosti blaga, ki je posledica malomarnega ravnanja z blagom od trenutka dostave do trenutka vrnitve. Odgovorni ste za vsako škodo, ki bo v tem času nastala na naravi, značilnostih in funkcionalnostih izdelka.

Postopek preklica pogodbe

Registriran uporabnik:

Če ste registrirani v naši spletni trgovini, lahko obrazec za odstop od pogodbe izpolnite po prijavi v spletno trgovino www.kondela.si neposredno v svojem profilu prek zavihka "Vračila".
Po kliku na gumb "Sprememba naročila" je treba v elektronski obrazec vnesti podatke (ime, priimek, naslov, e-pošta, telefonska številka). Na seznamu naročil izberite željeno blago, ki ga želite umakniti iz kupoprodajne pogodbe. Navedite tudi razlog za spremembo naročila.
Po oddaji obrazca bo Vam in spletni trgovini www.kondela.si poslano elektronsko sporočilo z obvestilom, da je bil umik registriran. Poleg tega bo vneseni umik ostal v vašem profilu in se lahko nanj kadarkoli vrnete.


Neregistriran uporabnik:

Če niste registrirani v naši pletni trgovini, nas lahko preklicu nakupne pogodbe, obvestite z nedvoumno izjavo, na primer s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti. Pismo je treba nasloviti na:

KONDELA s.r.o., e-shop kondela.sk, Závodná 459, 027 43 Nižná, Slovaška
Če želite preklic pogodbe poslati po elektronski pošti, ga pošljite na naslov:
[email protected]

V ta namen lahko uporabite vzorčni obrazec za preklic prodajne pogodbe, ki ga najdete kot prilogo k splošnim pogojem prodaje in reklamacijam. Če izkoristite to možnost, Vam bomo po elektronski pošti ali na drugem trajnem nosilcu podatkov nemudoma potrdili, da se strinjate z odstopom od kupoprodajne pogodbe.
Preklicni rok se ohrani le, če pravočasno pošljete obvestilo o uveljavljanju pravice do preklica.